Monthly Archives: juli 2017

Dankwoord informatieavond vrijdag 21 juli

29 juli 2017

Naar aanleiding van de informatieavond op vrijdag 21 juli zouden we graag alle deelnemers hartelijk willen bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze geslaagde avond. De notulen van de avond zullen, in verband met de vakantieperiode, later worden gedeeld via de website maar alle suggesties en opmerkingen zullen nu al worden meegenomen door het

Lees meer…sponsorensponsoren